AVG

Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens:

Guido Hibma Photography, gevestigd sinds 2013 aan de Ypeijsingel 31, 8801 HP Franeker,

is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.guidohibma.nl

Ypeijsingel 31, Franeker

info@guidohibma.nl

06 222 13 430

Deze verklaring is opgemaakt door Guido Hibma Photography en geldig sinds 25 Mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Guido Hibma Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@guidohibma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Guido Hibma Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om afspraken met u te maken/plannen
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Guido Hibma Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, facturen en offertes.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Guido Hibma Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Guido Hibma Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

– Personalia: 7 jaar, is wettelijke verplichting
– Adres: 7 jaar, is wettelijke verplichting
– Telefoonnummer: 7 jaar, is wettelijke verplichting
– Email adres: 7 jaar, is wettelijke verplichting
– Gemaakte foto’s voor u: 3 maanden tenzij anders overeen gekomen
– Fotograaf portfolio (foto’s van u) Uiteraard na akkoord van u. Voor zolang de fotograaf ze wil gebruiken tot in de eeuwigheid van zijn bedrijfsvoering. Inclusief mogelijke reclame campagnes om Guido Hibma Photography te promoten. Denk hierbij aan digitale reclame en drukwerk.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Guido Hibma Photography verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Guido Hibma Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Guido Hibma Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
 
Wat is een cookie? Dit is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak en ervaring. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@guidohibma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Guido Hibma Photography zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Guido Hibma Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Guido Hibma Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@guidohibma.nl

Deze verklaring is opgemaakt door Guido Hibma Photography en geldig sinds 25 Mei 2018.

Wil je een leuke shoot boeken?

Of heb je een vraag over mijn beschikbaarheid?

Kom snel in contact met mij
via
WhatsApp chatbutton
.

PARTICULIER

Trouwreportages
Familiefoto’s
Zwanger & Baby
Huisdieren
Auto’s & Motoren
Loveshoot

Fotografieles

Privéles Fotografie
Privéles Foto’s Bewerken

ZAKELIJK

Editorial
Bedrijfsfotografie
Gemeente
Persfoto’s
Zanger & Bands
Vechtsport

Videografie

Bedrijfsvideo’s

WEBWINKEL

Cadeaubon
Webshop

Fotokunst

Foto’s op je muur
thuis of op kantoor

Klantenlogin

Login + Nabestellen

IN DE MEDIA

Publicaties

ONZE BEDRIJVEN

GuidoHibma.nl
Brêgebouwers.nl

PARTNERS

SuperSEO.nl
IT-Wizzard.nl
Digivisuall.nl

BEDRIJFGEGEVENS

info@guidohibma.nl

+31622213430

KVK: 58833579

BTW: NL001451754B90